Humberger Menu

สำรวจรายชื่อ ส.ว. ผู้นำเหล่าทัพ ‘โดดงาน’ แทบไม่เข้าประชุมและลงมติ จนเสี่ยงพ้นตำแหน่ง

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • บันทึกการออกเสียงลงคะแนนการประชุมวุฒิสภา ปีที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงกุมภาพันธ์ 2565 ระบุการทำหน้าที่ของ ส.ว. ที่มาจากผู้นำเหล่าทัพ ว่าแทบไม่เคยมาประชุมหรือลงมติเลย
  • ผู้ที่เข้าประชุมมากที่สุด คือ พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเข้าประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง จาก 27 ครั้ง แต่ก็ถือว่าขาดประชุมเกิน 1 ใน 4 ของสมัยประชุม
  • รัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดว่า ให้สมาชิกภาพของ ส.ว สิ้นสุดลง เมื่อขาดประชุมเกิน 1 ใน 4 ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

‘สภาเดี่ยว’ มรดกการปฏิวัติ 2475 และกำเนิด ส.ว. สภาคู่ที่สอบไม่ผ่านตลอดเส้นทางประชาธิปไตยไทย

เปิดข้อมูล ส.ว. สภา Yes Man ทำงานพร้อมเพรียง ลงมติเหมือนกันไม่มีแตกแถว 98%

‘พฤฒสภา’ สภาคู่อายุสั้นหลัง 2475 กำเนิด ‘วุฒิสภา’ มรดกรัฐประหาร และคำถามที่ว่า ส.ว. มีไว้ทำไม?

เปิดข้อมูลคณะทำงาน ส.ว. แต่งตั้ง รวมรายรับนับพันล้าน พบเครือญาติสกุลเดียวกันเพียบ

5 ปี รัฐธรรมนูญ 2560 จากสืบทอดอำนาจ สู่ภารกิจรื้ออำนาจ คสช.

creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+