Humberger Menu

คืบหน้าวิวาทะกฎหมายทำแท้งสหรัฐฯ แคนซัสลงประชามติคงสิทธิทำแท้ง จอร์เจียลดหย่อนภาษีให้หญิงตั้งครรภ์

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • คำตัดสินของศาลสูงสุด สหรัฐฯ คว่ำคำพิพากษาเดิมที่รับรองสิทธิการทำแท้งเมื่อเกือบ 50 ปีก่อน ส่งผลให้การตัดสินใจเรื่องสิทธิการทำแท้งเป็นเรื่องของแต่ละรัฐ และรัฐต่างๆ สามารถออกกฎหมายห้ามทำแท้งได้
  • แคนซัสเป็นรัฐแรกที่มีการลงประชามติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม และผลปรากฏว่า ฝ่ายสนับสนุนการทำแท้งคว้าชัยชนะ
  • การทำประชามตินี้เป็นเพราะแคนซัสเป็น 1 ใน 10 รัฐที่สิทธิการทำแท้งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของรัฐ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องจัดทำประชามติ


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

เมื่อการทำแท้งไม่ใช่สิทธิ อินเดียนาจึงเป็นรัฐแรกที่ประกาศ ‘ห้ามทำแท้ง’ เกือบทุกกรณี

สรุปเหตุการณ์ศาลฎีกาสหรัฐฯ วินิจฉัยการทำแท้งไม่ใช่สิทธิตามรัฐธรรมนูญ

creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+