Humberger Menu

เราและโลกควรทำอย่างไรกับสถานการณ์วิกฤติในพม่า

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • กองทัพพม่าไม่ใช่กองทัพทั่วไป กองทัพถูกสร้างขึ้นมาปกครองและเป็นเครื่องมือในการกดขี่ปราบปรามประชาชนมาตั้งแต่เริ่มต้น กองทัพพม่าไม่ค่อยได้ต่อสู้กับใครเท่าประชาชนของตัวเอง รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์
  • กองทัพพม่าไม่แคร์อาเซียน สหรัฐฯ ยุโรป แต่อาจจะแคร์จีนหรือรัสเซีย เพราะเป็นแหล่งอาวุธ เงินทุน และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนให้กองทัพพม่ามีขีดความสามารถในการปราบปรามและป้องกันประเทศ
  • จุดยืนสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องแสดงให้กองทัพพม่าเห็นว่า เราเป็นประเทศที่มีหลักการ และให้ความสำคัญกับการปกป้องชีวิตของผู้คน


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

34 ปี การลุกฮือ 8888 ที่พม่า ในวันที่ประชาธิปไตยยังไม่ชนะ

วิกฤติพม่ากำลังบีบให้อาเซียนต้องเปลี่ยนแนวทางใหม่

แบ่งแยก จำแนก จำกัด และกำจัด กรณีศึกษาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โฮโลคอสต์ รวันดา กับการทำให้ ‘โรฮีนจา’ ไม่มีตัวตน

การเดินทางจากพม่าถึงเชียงใหม่ของ ‘ผู้ต้องเนรเทศ’

ชาวพม่าประกาศล้างแค้นกองทัพ การแขวนคอประหารนักกิจกรรม อาจเป็นชนวน ‘ตายสิบเกิดแสน’

creator
Author
อภิรดา มีเดช
จบภูมิสถาปัตย์ สนใจสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ การเมือง การศึกษา และความเป็นไปรอบโลก

Follow

TRENDING

+