Humberger Menu

สาธุ เงินตรา สีกา และการเมือง ช่องว่างบาปบุญที่ทำให้เกิดคุณทางธุรกิจ

-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

Subculture

Film & Series

Culture

14 เม.ย. 67

creator
อาคิรา เดชารัตน์
BookmarkLineCopy
-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

...

LATEST

+

Subculture

แด่ทุกความทุ่มเท ในการกดบัตรคอนเสิร์ตเกาหลี เพราะความรักอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ

15 มิ.ย. 67

Art & Performance
แด่ทุกความทุ่มเท ในการกดบัตรคอนเสิร์ตเกาหลี เพราะความรักอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ
morebutton read more
Summary
  • สาธุ (The Believers) คือซีรีส์ไทยฝีมือการกำกับของ วรรธนพงศ์ วงศ์วรรณ
  • เป็นซีรีส์ที่แตะประเด็นสีเทาของศาสนาผ่านเรื่องราวยุ่งๆ วุ่นๆ ของ 3 เพื่อนสนิท โดยพาเราไปเห็นอีกด้านของศรัทธา แบบที่มีครบทั้งเรื่องเงินตรา สีกา และการเมือง

...Share article
  • Line
  • link

Follow

TRENDING

+
morebutton read more