Humberger Menu

ปลุกนักสำรวจในตัวคุณ Elden Ring ทำยังไงให้เรา ‘อิน’ กับโลกของเกม

-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

Subculture

Art & Performance

Lifestyle

21 มิ.ย. 67

creator
ทัศนา พุทธประสาท
BookmarkLineCopy
-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

...

LATEST

+

Subculture

The Art of Loneliness ชวนสำรวจโลกและคุณค่าของความโดดเดี่ยวผ่านงานศิลปะ

16 ก.ค. 67

Art & Performance
The Art of Loneliness ชวนสำรวจโลกและคุณค่าของความโดดเดี่ยวผ่านงานศิลปะ
morebutton read more
Summary
  • เกมของ From Software ไม่เล่าเรื่องตรงไปตรงมา แต่เล่าผ่านสภาพแวดล้อมและคำอธิบายไอเทม การเล่าเรื่องรูปแบบดังกล่าวพาให้ผู้เล่นต้องเป็นคนวิ่งเข้าหาเกม ไม่ใช่รอให้ใครมาป้อนเรื่องราวให้
  • ความเข้าถึงยากนี้เป็นตัวการสำคัญทำให้เกมของ From Software มีคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็ง เนื่องจากในทุกระดับ เรามักต้องการอีกแรงมาช่วยในการเดินทางของเรา

...Share article
  • Line
  • link

Follow

TRENDING

+
morebutton read more