Humberger Menu

เทรนด์ลาออกหลังโควิด-19 ‘ผู้หญิง’ ยังไม่รีบกลับไปทำงาน อยากลาออกจากงาน

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
วิทย์ บุญ

LATEST

+
‘Rainbowtopia’ เทศกาลไพรด์ที่ส่งเสียงเพื่อความเท่าเทียมให้คนทุกเพศ
Summary
  • UN Women ชี้ ในภาวะโควิด-19 ผู้หญิงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ผู้หญิงที่อายุน้อย ผู้หญิงที่มีลูก และแม่เลี้ยงเดี่ยว กลับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุด แต่โอกาสเข้าถึงการบรรเทาทุกข์และการคุ้มครองทางสังคมน้อยกว่าผู้ชาย
  • พอหลังโควิด-19 คลี่คลาย พบผู้หญิงในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ยังไม่รีบกลับไปทำงานจากทั้งปัญหาอคติทางเพศ การเหยียดเชื้อชาติในชนกลุ่มน้อย รวมทั้งการที่องค์กรไม่ให้ความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อแก่ผู้หญิงในองค์กร
  • มีผลสำรวจผู้หญิง 5,000 คน จาก 10 ประเทศ กว่าครึ่งระบุว่า อยากจะลาออกจากงานเดิมภายใน 2 ปีนี้ ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจาก ‘ภาวะหมดไฟในการทำงาน’ (burned-out) แต่ก็พบว่าผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรที่ให้การสนับสนุน ปกป้อง และให้โอกาสก้าวหน้าในอาชีพแก่พนักงานหญิง ไม่มีรายงานการมองหางานใหม่เลย ซึ่งในจำนวนนี้มีเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ระบุว่า ตนเองรู้สึกว่ากำลังเผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงาน
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
วิทย์ บุญ
‘แรงงานรับจ้างอิสระ’ สนใจประเด็นแรงงาน และทำงานเรื่องนี้ร่วมกับสื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ฯลฯ มาตั้งแต่ปี 2549 จวบจนปัจจุบัน

Follow

RELATED

+