Humberger Menu

‘กีฬาอวกาศ’ เกมการแข่งขันนอกโลกที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต

-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

Everyday Life

Futurism

Science & Tech

22 ก.ค. 65

creator
กองบรรณาธิการ
BookmarkLineCopy
-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

...

LATEST

+

Everyday Life

🎉 July 17 World Emoji Day 🥳 จุดกำเนิดและเรื่องสนุกของอีโมจิ ภาษาดิจิทัลที่พูดแทนคนทั้งโลก

17 ก.ค. 67

Live & Learn
🎉 July 17 World Emoji Day 🥳 จุดกำเนิดและเรื่องสนุกของอีโมจิ ภาษาดิจิทัลที่พูดแทนคนทั้งโลก
morebutton read more
Summary
  • ปัจจุบันมีการกล่าวถึงแนวโน้มของกีฬาอวกาศหรือกีฬาที่จะเล่นกันนอกโลกเอาไว้มากมาย โดยหนึ่งในผู้ที่ให้ความใส่ใจเรื่องนี้อย่างมากคือ เหล่าผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวนอกโลก ยิ่งธุรกิจท่องเที่ยวในอวกาศพัฒนาหรือรุ่งเรืองมากเท่าไร การพัฒนากีฬาทางอวกาศก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกพัฒนาตามไปในอนาคต
  • นอกจากนี้ยังมีบางหน่วยงานที่ต้องการกระจายการเข้าถึงพื้นที่ทางอวกาศ โดยใช้การถ่ายทอดสดกีฬาเป็นตัวช่วยให้ผู้คนต่างๆ ได้รับประสบการณ์นอกโลก โดยมีการคิดค้นและพัฒนาเกมการแข่งขันที่สามารถเล่นในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมของอวกาศขึ้นมาจริงๆ

...Share article
  • Line
  • link

Follow

TRENDING

+
morebutton read more