Humberger Menu

นักเลงลาบ มหัศจรรย์ข้าวล้านนา เหมืองฝาย Manager 3 บอร์ดเกมที่จะพาไปซึมซับชีวิตดั้งเดิมในเชียงใหม่

-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

Everyday Life

Live & Learn

Culture

7 เม.ย. 67

creator
อนิรุทร์ เอื้อวิทยา
BookmarkLineCopy
-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

...

LATEST

+

Everyday Life

🎉 July 17 World Emoji Day 🥳 จุดกำเนิดและเรื่องสนุกของอีโมจิ ภาษาดิจิทัลที่พูดแทนคนทั้งโลก

17 ก.ค. 67

Live & Learn
🎉 July 17 World Emoji Day 🥳 จุดกำเนิดและเรื่องสนุกของอีโมจิ ภาษาดิจิทัลที่พูดแทนคนทั้งโลก
morebutton read more
Summary
  • 3 บอร์ดเกมที่จะพาไปรู้จักวัฒนธรรมล้านนาเกิดจากโปรเจกต์งานวิจัย ‘ตามหาลำเหมืองที่หายไป’ ของคณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งลงไปสำรวจหาลำเหมือง (ลำน้ำในภาษาเหนือ) ต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ถูกลดทอนความสำคัญไปจากการเปลี่ยนแปลงของเมือง
  • บอร์ดเกมเหล่านี้ประกอบไปด้วย นักเลงลาบ ที่จะพาเราเปิดประตู ชิมรสชาติความหลากหลายของลาบ และสนุกไปกับความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของคนเหนือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของล้านนา, มหัศจรรย์ข้าวล้านนา (Lanna Farmer) พาเราไปทำความรู้จักกับภูมิปัญญา วิถี และวิธีการทำนาปลูกข้าวของคนเหนือ และ เหมืองฝาย Manager ที่จะทำให้เราได้รู้จักกับภูมิปัญญาการจัดการระบบน้ำของคนเหนือด้วย

...Share article
  • Line
  • link

Follow

TRENDING

+
morebutton read more