Humberger Menu

อ่าน ‘Gamification’ กลวิธีจูงใจคน เหมือนที่เกมไม่เคยบังคับให้เราเล่น

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • ‘Gamification จูงใจคนด้วยกลไกเกม’ โดยสำนักพิมพ์ Salt เขียนโดย ตรัง สุวรรณศิลป์ คือหนังสือที่เล่าเรื่องการสร้างแรงจูงใจ โดยนำองค์ประกอบของเกมไปใช้กับบริบทอื่นๆ เช่น การเรียน การทำงาน การทำธุรกิจ ฯลฯ เป็นวิธีคิดที่คำนึงถึงความสนุกและความเต็มใจของคนในการทำสิ่งต่างๆ คล้ายกับที่เกมไม่เคยบังคับเรา มีแต่จูงใจให้เราเล่น


Share article
  • Line
  • link
creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+