Humberger Menu

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้งาน ‘คำเตือน’ จำเป็นหรือไม่ หากโซเชียลมีเดียเป็นภัยต่อสุขภาพใจของเด็กๆ

-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

Everyday Life

Live & Learn

Lifestyle

22 มิ.ย. 67

creator
ทัศนา พุทธประสาท
BookmarkLineCopy
-ก
+
Light
Dark
ฟังบทความ

...

LATEST

+

Everyday Life

🎉 July 17 World Emoji Day 🥳 จุดกำเนิดและเรื่องสนุกของอีโมจิ ภาษาดิจิทัลที่พูดแทนคนทั้งโลก

17 ก.ค. 67

Live & Learn
🎉 July 17 World Emoji Day 🥳 จุดกำเนิดและเรื่องสนุกของอีโมจิ ภาษาดิจิทัลที่พูดแทนคนทั้งโลก
morebutton read more
Summary
  • วิเวก เมอร์ตี เจ้ากรมการแพทย์แห่งกองทัพสหรัฐอเมริกา เสนอติดคำเตือนสุขภาพบนโซเชียลมีเดีย เพื่อลดปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น
  • การติดคำเตือนไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะต้องทำ แต่ต้องมีการเริ่มเปลี่ยนแปลงให้เด็กสามารถเชื่อมต่อกับโลกรอบๆ ตัวได้ในระดับต่างๆ ของสังคม ซึ่งต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย การศึกษา และครอบครัว

...Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

เพราะผู้ชายร้ายเกินไป? รู้จักกับเทรนด์ ‘Boy Sober’ เมื่อสาวๆ ‘สร่าง’ จากผู้ชายเพราะวัฒนธรรมแอปฯ หาคู่

Follow

TRENDING

+
morebutton read more