Humberger Menu

ทั่วโลกวินิจฉัยโรคผิวหนังผิดพลาดเยอะ จึงเกิดแอปฯ วิเคราะห์อาการจากคลังภาพ ช่วยหมอวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้น

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • ในแต่ละปีมีผู้คนทั่วโลก 2,300 ล้านคนที่ต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนัง ทั้งโรคที่อันตรายมากและอันตรายน้อย ซึ่งจำนวน 1 ใน 3 ของการวินิจฉัยโรคผิวหนังทั้งหมด เป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาด
  • ดังนั้นจึงน่าจะดี ถ้ามีตัวช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคผิวหนังได้แม่นยำขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็มีแล้ว หนึ่งในนั้นคือแอปพลิเคชัน Piction Health ที่ใช้แมชชีนเลิร์นนิงและคอมพิวเตอร์วิชันวิเคราะห์ภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากคลังภาพและข้อมูลที่มีอยู่มากกว่า 1 ล้านชุด
  • Piction Health ทำงานร่วมกับแพทย์และสถาบันด้านโรคผิวหนังหลายแห่งในการรวบรวมรูปภาพและข้อมูลอาการของโรคผิวหนังต่างๆ เพื่อให้แมชชีนเลิร์นนิงและคอมพิวเตอร์วิชันมีคลังข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาผิวหนังได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคผิวหนังได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น


Share article
  • Line
  • link

RELATED

+

Meta สร้าง AI ที่ตอบข้อสงสัยได้ดีกว่า และช่วยตรวจสอบเนื้อหา Wikipedia ว่ามีที่มาถูกต้องหรือไม่

อังกฤษวางแผนใช้ ‘แอปพลิเคชัน’ กับระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ หวังปรึกษาแพทย์ผ่านหน้าจอภายในปี 2024

ในอนาคตอาจไม่ต้องซื้อมือถือใหม่บ่อยๆ? เมื่อวิศวกรพัฒนาระบบชิปอัจฉริยะ วางติดตั้งเพิ่ม อัปเกรดเครื่องเดิมให้เราได้

ระบบช่วยโดรนบินแม่นยำ ถึงจุดหมายในทุกสภาพอากาศ ยกระดับการส่งสินค้า จนถึงช่วยเหลือผู้ป่วย

คอนแทคเลนส์ที่สามารถปล่อยยาสู่ดวงตาและอาจรักษาโรคต้อหินได้

creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow

TRENDING

+