Humberger Menu

สำรวจการปรับปรุงถนนดีๆ ที่แคร์ ‘คนเดินเท้า’ ไม่แพ้ยานพาหนะ

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
กองบรรณาธิการ

LATEST

+
คังคุไบ กับความทรงจำเรื่อง ‘อาหาร’ ในเทศกาลนวราตรี
Summary
  • อัตราการเสียชีวิตของคนเดินถนนมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทั่วโลก และการเดินทางโดยรถยนต์นั้นก็อาจนำไปสู่ความแออัดและมลพิษทางอากาศอย่างชัดเจน การพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบันจึงคำนึงถึงการสัญจรโดยการเดินเท้าและการใช้จักรยานมากขึ้น โดยมีหลายเมืองที่เริ่มปรับปรุงถนนให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้ที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่ผู้ขับรถยนต์เท่านั้น
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐพลัส

Follow