Humberger Menu

‘พริกไทย’ แลกกรุงโรม : ชวนท่องประวัติศาสตร์ของเครื่องเทศ ที่เคยมีค่าเทียบเท่า ‘ทองคำ’

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
ธัญศา สิงหปรีชา
บันทึก

LATEST

+
สำรวจการปรับปรุงถนนดีๆ ที่แคร์ ‘คนเดินเท้า’ ไม่แพ้ยานพาหนะ
Summary
  • ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ก่อนที่เราจะใช้สกุลเงินทั้งหลายดังเช่นในปัจจุบัน เราเองก็ผ่านการใช้ ‘สิ่งอื่น’ ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายมาแล้ว และสิ่งแทนมูลค่าที่หลายคนเองอาจคาดไม่ถึง ก็คือ ‘พริกไทย’ ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นสินค้าที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ทั่วไป
  • พริกไทยเป็นหนึ่งในเครื่องเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีแหล่งกำเนิดในเขตป่ามรสุมของชายฝั่งมะละบาร์ แถบอินเดียตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นพืชอาหารหายากสำหรับชาวตะวันตก ที่ถูกส่งต่อกันในหมู่ชาติพันธุ์ผู้ผูกขาด พริกไทยจึงเริ่มมีราคาแพง จนมีแต่ ‘ผู้มีอันจะกิน’ เท่านั้นที่จะครอบครองมันได้ และทำให้มันได้รับสมญานามว่า ‘ทองคำสีดำ’
  • เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้สมญานาม ‘ทองคำสีดำ’ ของพริกไทยเป็นที่ประจักษ์ เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 408 เมื่อแม่ทัพจากชนเผ่าหนึ่งของชาวเยอรมานิกได้เข้าปิดล้อมกรุงโรมเอาไว้ กระทั่งเข้าสู่ฤดูหนาว และเกิดโรคระบาดขึ้น สภาของอาณาจักรโรมัน จึงได้พยายามต่อรองโดยเสนอทรัพย์สินมากมาย รวมไปถึง ‘พริกไทย’ ซึ่งทำให้มันเป็นที่รู้จักในฐานะของ ‘ค่าไถ่’ ที่แลกกรุงโรมคืนมาได้
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
ธัญศา สิงหปรีชา
อดีตทำงานด้านการแพทย์แผนตะวันออก แต่ชอบปรุงอาหารมากกว่าปรุงยา ปัจจุบันเลยผันตัวมาเป็นนักทดลองในห้องครัว

Follow

RELATED

+