Humberger Menu

สมุดปกขาว แนวทางลดฝุ่น PM 2.5 ทั้งที่ยังต้องใช้เวลา และทำได้เลย

creator
BookmarkLineCopy

LATEST

+
Summary
  • ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกิดจากภาคขนส่งทางถนนเป็นหลักใหญ่ โดยมีต้นสายจากรถยนต์ดีเซลที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นพิษสูงกว่าประเภทอื่น
  • เพื่อหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศโดยเริ่มต้นที่ระดับนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันหาทางออก จนเกิดเป็นสมุดปกขาว ‘แนวทางการลดฝุ่น PM 2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพจากภาคการขนส่งทางถนน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล’ โดยสร้างแบบจำลองขึ้นมา 10 แบบ ก่อนจะคลี่คลายออกมาเป็น 7 แนวทางในการลดฝุ่นจากภาคขนส่ง ที่หวังจะได้มีการศึกษาและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้คนและเมืองต่อจากนี้


Share article
  • Line
  • link
creator
Author
ศิริวรรณ สิทธิกา
คนเล่าเรื่องที่ชอบหาเรื่องมาเล่า ด้วยความเชื่อว่าเรื่องเล่าดีๆ จะช่วยนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้

Follow

TRENDING

+