Humberger Menu

ดื่มด่ำ ‘ชา’ ในเวลาที่เราได้พบกัน : กำซาบวัฒนธรรมการดื่มชาของนานาประเทศ

คุณสามารถอ่านได้อีก

5

บทความ

Register

or

Login

creator
ธัญศา สิงหปรีชา
บันทึก

LATEST

+
สำรวจการปรับปรุงถนนดีๆ ที่แคร์ ‘คนเดินเท้า’ ไม่แพ้ยานพาหนะ
Summary
  • ชาวจีนเป็นผู้เริ่มต้นก่อร่างสร้างวัฒนธรรมการดื่มชาขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 เป็นต้นมา ชาของจีนก็ได้แพร่หลายไปยังนานาประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นและเกาหลี ก่อนที่มันจะออกไปสู่ตะวันออกกลางและพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโลก
  • แต่ถึงอย่างนั้น วิถีการดื่มชาในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศ, วัฒนธรรม และบริบททางสังคม ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ตามถิ่นที่อยู่นั้นๆ เช่น การแสดงความหรูหราผ่านพิธีชงชาของญี่ปุ่น และวิถีการจิบน้ำชายามบ่ายของอังกฤษ
Share article
  • Line
  • link
creator
Author
ธัญศา สิงหปรีชา
อดีตทำงานด้านการแพทย์แผนตะวันออก แต่ชอบปรุงอาหารมากกว่าปรุงยา ปัจจุบันเลยผันตัวมาเป็นนักทดลองในห้องครัว

Follow